warehouse
cooperation

Fumax har ett VMI-program (Vendor Management Inventory) där det erbjuder kunderna ett sätt att optimera Supply Chain-prestanda. VMI-programmet ansvarar för att lagra inventeringen för dem enligt fördefinierade specifikationer.

Teamet håller reda på vilken produkts tillgänglighet som är utmattande baserat på försäljningsrapporter och hanterar också påfyllningslager.

VMI-programmet är fördelaktigt för när kunden antingen har slut på lager eller behöver reservlager, eftersom det sparar lagerkostnader och dilemmaet att upprätthålla lagernivåer.

Ännu bättre, VMI-programmet är också sammanflätat med MTO-programmet (Made to Order) och JIT (Just in Time) leveransprogram.

Detta program är fördelaktigt i 3-6 månaders prognos för färdiga produkter så att kunden inte har mer eller mindre av de önskade produkterna. Inte bara hjälper det att hålla lager tillgängligt i enlighet med de produkter som kunden beställer, som övervakas varje vecka eller månadsvis utan också upprätthåller transparensen i den månatliga användningen av produkterna.

Sammanfattningsvis tillåter Vendor Management Inventory kunden att koncentrera sig på att sälja fler av sina produkter, samtidigt som de håller koll på deras lager och lager tillgänglighet, upprätthåller effektivitet och ett snabbt svar på order.

 

Vilka är fördelarna med VMI?

1. Lean Inventory

2. Lägre driftskostnader

3. Starkare leverantörsförhållande