PCB-montering med metallhölje.

Typiska metallhöljen: rostfritt stål, aluminium,

Produktionsprocess typ: metallstansning, gjutning,

Nedan följer en fallstudie.

PCBA + METAL box1

Montering av modulen IPU

Förutsättningar

För att börja monteringen måste du ha:

- En PCB-korttyp IPU (längd 80 mm) monterad (se dokument GUIDE 3: MONTERING AV

PCB-KORTTYP IPU)

- En Nanopi NEO plus 2 redan förberedd (se dokument GUIDE 1: MONTERING OCH INSTALLATION AV NANOPI)

- Ett hölje med en längd på 80 mm

- Täckplatta typ 1

- En täckplatta typ 2

- 8 skruvar M3 * 8 T10 svart färg

- En nitdiameter 3,2 mm, längd 16 mm

PCBA + METAL box2
PCBA + METAL box3

Figur 1: Nödvändiga komponenter

1. Nanopi

Anslut Nanopi till PCB-kortet

2. Bilaga

1) Ta höljet

2) Gör en håldiameter 4 mm vid de koordinater som anges på bilden

PCBA + METAL box4

Figur 2: Nanopi NEO Plus 2

PCBA + METAL box5

Figur 3: PCU-korttyp IPU

PCBA + METAL box6

Figur 4: Anslut Nanopi till PCB-kortet

3) Placera täckplåten typ 2 och håll den på plats med fyra skruvar M3 * 8 T10 svart färg

PCBA + METAL box7

Figur 5: Gör en håldiameter 4 mm

Kapsling 80 mm

Täckplatta typ 2

Skruv M3 * 8 T10

svart färg

Diameter 4 mm

37,3 mm

22,9 mm

4) Sätt i PCB-kortet i den andra luckan i höljet

PCBA + METAL box8

Bild 6: Placera täckplattan typ 2

5) Ta täckplattan typ 1 och placera den på andra sidan av höljet

NOTERA: Placera den blinkande lysdioden först

6) Underhåll täckplattan med fyra skruvar M3 * 8 T10 svart färg

VARNING: Respektera riktningen som visas i figur 9. Annars kommer du inte att kunna använda niten.

Bild 10: Placera täckplattan typ 1

PCBA + METAL box9

Bild 7: Sätt i PCB-kortet i den andra facket i höljet (1)

PCBA + METAL box10

Bild 8: Sätt in PCB-kortet i den andra facket i höljet (2)

PCBA + METAL box11

Figur 9: Sätt i PCB-kortet i den andra facket i höljet (3)

PCBA + METAL box12

Täckplatta typ 1

3. Nit

1) Ta den monterade modulen

2) Placera niten inuti hålet på höljet

3) Använd niten

PCBA + METAL box13

Figur 11: Ta den monterade modulen

PCBA + METAL box14

Figur 12: Placera niten

PCBA + METAL box15

Figur 13: Använd niten