Mechanical Design

Fumax Tech erbjuder ett brett utbud av tjänster för maskinteknisk design. Vi kan skapa den kompletta mekaniska designen för din nya produkt eller göra ändringar och förbättringar av din befintliga mekaniska design. Vi kan tillgodose dina mekaniska designbehov med ett team av mycket skickliga mekaniska ingenjörer och designers som har lång erfarenhet av ny produktutveckling. Vår tekniska erfarenhet av mekanisk konstruktion är med en mängd olika produktkategorier, inklusive konsumentprodukter, medicintekniska produkter, industriprodukter, kommunikationsprodukter, transportprodukter och andra produkter

Vi har toppmoderna 3D CAD-system för mekanisk design, samt en mängd olika verktyg / utrustning för mekanisk analys och testning. Vår kombination av erfarna ingenjörer och designverktyg gör att Fumax Tech kan leverera en mekanisk design optimerad för funktionalitet och tillverkningsbarhet.

 

Typiskt programverktyg: Pro-E, solid Works.

Filformat : steg

Vår mekaniska utvecklingsprocess innefattar vanligtvis följande steg:

1. Krav

Vi arbetar tillsammans med vår klient för att fastställa de mekaniska kraven för den specifika produkten eller systemet. Kraven inkluderar storlek, funktioner, drift, prestanda och hållbarhet.

2. Industriell design (ID)

Produktens externa utseende och stil definieras, inklusive knappar och skärmar. Detta steg görs parallellt med utvecklingen av den mekaniska arkitekturen.

3. Mekanisk arkitektur

Vi utvecklar den höga mekaniska strukturen för produkten / produkterna. Antalet och typen av mekaniska delar definieras, liksom gränssnittet till kretskorten och andra delar av produkten.

4. Mekanisk CAD-layout

Vi skapar en detaljerad mekanisk design för var och en av de enskilda mekaniska delarna i produkten. 3D MCAD-layouten integrerar alla de mekaniska delarna liksom de elektroniska delaggregaten i produkten.

5. Montering av prototyp

När vi har slutfört den mekaniska layouten tillverkas mekaniska prototypdelar. Delarna möjliggör verifiering av den mekaniska designen, och dessa delar kombineras med elektroniken för att göra fungerande prototyper av produkten. Vi tillhandahåller snabba 3D-utskrifter eller CNC-prover så snabbt som tre dagar.

6. Mekanisk provning

De mekaniska delarna och arbetsprototyperna testas för att verifiera att de uppfyller gällande krav. Byråns efterlevnadstestning utförs.

7. Produktionsstöd

Efter att en mekanisk design har testats helt kommer vi att skapa en mekanisk designsläpp för Fumax verktygs- / gjutningstekniker för att tillverka formen, för vidare produktion. Vi bygger verktyg / mögel i huset.