Fumax tillverkar brädor och färdiga varor som används i flera industrier enligt nedan: