SMT

SMT

SMT

SMT

Återflödande lödning (10 zoner)

AOI-kvalitetskontroll

AOI-kvalitetskontroll

Röntgen

DIP (genomgående hållödning)

Våglödning

Testning (programmering och testning)

Testning (programmering och testning)

Testning (programmering och testning)

Färdig montering

Färdig montering

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Plastform / verktyg

Plastform / verktyg

Plastform / verktyg

Plastinjektioner

Plastinjektioner

Plastinjektioner

Plastinjektioner

Plastinjektioner