Design för tillverkning (DFM) är processen att göra en produkt enklare och billigare att tillverka. Fumax Tech-ingenjörer har många års erfarenhet av olika DFM-tekniker. Denna DFM-upplevelse kommer att användas för att minska kostnaderna och eliminera problem i samband med tillverkningen av din produkt.

Fumax-ingenjörer är mycket bekanta med ett stort antal tillverkningsprocesser, Fumax-ingenjörer håller sig uppdaterade om de senaste tillverkningsteknikerna, så dessa tekniker kan användas för att ge bästa produktdesign. Deras tillverkningskunskap tillämpas i varje steg i designprocessen för att säkerställa att den slutliga produkten är enkel att montera samtidigt som den uppfyller alla produktkrav.

Bra saker med deisgn med Fumax:

1. Fumax är en fabrik. Vi känner till hela tillverkningsprocessen. Vår designer har djup kunskap för varje tillverkningsprocess. Så våra designers kommer att komma ihåg under sin designprocess för enkel tillverkning, till exempel SMT-process, snabb produktion, undvika genomgående håldelar, använda fler SMT-delar för effektivitet.

2. Fumax köper komponenter miljoner. Så vi har mycket goda relationer med alla komponentleverantörer. Vi kan välja komponenter av bästa kvalitet men till lägsta pris. Detta kommer att ge stor kostnadskonkurrens för våra kunder.